مجله پوکروای

برترین پوکربازان جهان

ربات هوشمند پوکر، پیروز رقابت با انسان

ربات هوشمندی در آمریکا توانسته در دیداری مقابل 5 حریف در پوکر به پیروزی دست پیدا کند. ماشین ها و ربات‌ها بار دیگر تعجب و شگفتی همگان را به ارمغان آورده اند. این ربات که مخصوص بازی پوکر است، پلوریبوس...

ادامه مطلب
مجله پوکروای

اخبار دنیای پوکر

ربات هوشمند پوکر، پیروز رقابت با انسان

ربات هوشمندی در آمریکا توانسته در دیداری مقابل 5 حریف در پوکر به پیروزی دست پیدا کند. ماشین ها و ربات‌ها بار دیگر تعجب و شگفتی همگان را به ارمغان آورده اند. این ربات که مخصوص بازی پوکر است، پلوریبوس...

ادامه مطلب

آخرین مطالب

ربات هوشمند پوکر، پیروز رقابت با انسان

ربات هوشمندی در آمریکا توانسته در دیداری مقابل 5 حریف در پوکر به پیروزی دست پیدا کند. ماشین ها و ربات‌ها بار دیگر تعجب و شگفتی همگان را به ارمغان آورده اند. این ربات که مخصوص بازی پوکر است، پلوریبوس...

ادامه مطلب
error: !در صورت نیاز به کپی مطالب با ما تماس بگیرید